Упутство за кориснике

Љубазно вас молимо да пре него што пошаљете податке о некој особи претходно проверите да ли се иста можда већ не налази на списку страдалих.

Да би подаци о некој особи били унети или измењени у базу података потребно је да о њима приложите одговарајуће доказе.

Прихватљивим доказом сматра се скенирана фотокопија јавне исправе надлежног органа на основу које се могу утврдити околности смрти особе за коју подносите пријаву.

Уколико нисте у могућности да прибавите релевантну јавну исправу, потребно је да доставите оверену изјаву у којој под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујете да су подаци које износите тачни (најбоље би било да то учините уз ангажовање два сведока).

Такође, валидним доказима се сматрају и подаци на основу објављене публикације или архивског документа.

Подаци достављени без одговарајућих доказа неће бити унети у базу података. Такви подаци улазе на листу потенцијаних жртава до потпуне верификације података укрштањем са подацима из других извора.

Такође, на списак потенцијалних жртава рата и процес њихове верификације улазе и сва лица са непотпуним подацима.

Неопходно је да попуњени формулар буде потписан и са приложеним идентификационим бројем личне исправе (личне карте или пасоша). 

Адреса за доставу скенираних попуњених и потписаних формулара је: zrtverata@muzejgenocida.rs.

Адреса за доставу поуњених и потписаних формулара поштом је:

  • Музеј жртава геноцида,
  • Трг Николе Пашића 11/III,
  • 11000 Београд, Република Србија

Истовремено, љубазно молимо кориснике да, уколико поседују фотографију неке жртве рата, исту доставе Музеју жртава геноцида у оригиналу (уколико је то могуће) или као скенирану копију ради што детаљније персонификације жртве.

Циљ коме тежимо, а на основу законом поверених надлежности, је да се попишу сва лица-жртве Другог светског рата који су на дан 6. априла 1941. године били држављани Краљевине Југославије, без обзира на њихову националну, религијску, етничку, војну или политичку припадност.

На тај начин одужили бисмо се свим страдалницима.

Полазимо од тога да сви схватамо како коначне чињенице о жртвама никада неће до краја бити утврђене, али је наша дужност и обавеза да се колективно потрудимо да пописани број страдалих што је могуће више приближимо стварном броју страдалих.

Целокупан стручни тим Музеја жртава геноцида захваљује вам на спремности да заједнички учествујемо у овом толико потребном и племенитом подухвату.

Image

АДРЕСА:

  • Трг Николе Пашића 11/III
  • Београд 11000 Србија

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

+381 11 339-8883

E-пошта:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

ПРАТИТЕ НАС: