Ognjen Gogić

Ognjen Gogic 001a 89816Ognjen Gogić je specijalista za političke nauke, međunarodne odnose i rešavanje sukoba, sa dugogodišnjim radnim iskustvom u neprofitnom i javnom sektoru u oblasti javnih politika i upravljanja projektima. Završio je master međunarodnih studija na Univerzitetu u Beogradu i master studija mira i sukoba na Univerzitetu u Upsali. Nekadašnji je saradnik Rotarijanskog mitrovnog centra na Univerzitetu u Upsali. Njegova glavna područja akademskog i profesionalnog interesovanja se odnose na sistem UN, mirovne operacije, nasilje nad civilima i zaštitu civila u oružanim sukobima, nuklearno razoružanje, ljudska i manjinska prava, demokratiju i dobro upravljanje, omladinsku politiku i prava deteta. Muzeju žrtava genocida priključio se u oktobru 2021. godine kao spoljni saradnik. Od marta 2022. godine zaposlen je u Muzeju žrtava genocida na poziciji kustosa u grupi za naučno-istraživački rad.

 

Profesionalno iskustvo

02/2014 – 2/2022 Rukovodilac projekta

Centar za razvoj demokratskog društva “Europolis”, Novi Sad

 • realizacija projekata, sprovođenje istraživanja i organizovanje zagovaračih kampanja u oblasti odgovornosti i transparentnosti javne uprave, javnih finansija i javnih nabavki, slobode medija, omladinske politike, multikulturalizma, izgradnje mira i ljudskih prava
 • organizovanje studijskih poseta Srbiji za učesnike iz Gruzije, Južne Osetije i Abhazije u okviru projekata “Omladinski mirovni ekspres” (maj 2014), “Revitalizacija procesa dijaloga kroz angažovanje mladih profesionalaca” (mart 2016) i “Tim poverenja” (Novembar 2016.)

04/2021 – 09/2021 Rukovodilac projekta

Centar za alternativno rešavanje sporova, Severna Mitrovica (Kosovo)

 • upravljanje projektima u oblasti promocije međuetničke saradnje i dijaloga, upravljanje bazom medijatora u regionu Mitrovice

11/2019 – 03/2021 Rukovodilac projekta

NVO AKTIV, Severna Mitrovica (Kosovo)

 • upravljanje projektima u oblasti zaštite prava manjina, praćenje rada centralnih i lokalnih institucija, analiza politika i zagovaranje

07/2014 – 09/2020 Spoljni saradnik

Fondacija Konrad Adenauer, Srbija

 • sprovođenje istraživanja, pisanje analiza i izveštaja o političkim dešavanjima, držanje predavanja i radionica o političkim strankama i izborima, procesu pristupanja EU i medijima

06/2018 – 08/2018 Primenjeno terensko iskustvo (AFE), Tbilisi (Gruzija)

 • istraživanja o gruzijskim interno raseljenim licima iz regiona Južne Osetije (u okviru programa Rotarijanska mirovna stipendija)

07/2016 – 08/2017 Rukovodilac projekta

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), Beograd

 • praćenje i analiza javnih politika i nacionalnog zakonodavstva koji se odnose na prava deteta i socijalnu zaštitu; pisanje analiza i preporuka; pisanje predloga projekata, koordinacija sprovođenja projekata i izveštavanje; sprovođenje kampanja zagovaranja i podizanja svesti u vezi sa zaštitom prava deteta; organizacija događaja

03/2015 – 11/2015 Istraživač

Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN), Beograd

 • istraživačko novinarstvo, praćenje i analiza javnih politika

10/2008 – 11/2011 Projektni asistent

Kancelarija za mlade gradske opštine Savski venac, Beograd

Obrazovanje

08/2017 – 06/2019 Master društvenih nauka: Studije mira i sukoba

Univerzitet u Upsali (Švedska)

 • Master rad: Ideologije pobunjeničkih grupa - retorička fasada ili determinanta nasilja

10/2012 – 02/2015 Master političkih nauka - međunarodne studije (mirovne studije)

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beograd

 • Master rad: Uloga prelazne uprave UN u rešavanju sukoba u Republici Hrvatskoj - mirna reintegracija Istočne Slavonije

10/2008 – 09/2012 Osnovne akademske studije politikologije

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beograd

Strani jezici

 • engleski (puna profesionalna osposobljenost C2)
 • francuski (ograničena radna osposobljenost B2)
 • ruski (osnovno poznavanje A2)
 • švedski (osnovno poznavanje A1)

Članstva, nagrade i konferencije

 • Dobitnik Rotarijanske mirovne stipendije za studije na Univerzitetu u Upsali (od avgusta 2017. do jun 2019. godine)
 • Član Pododbora za obrazovanje o nuklearnom oružju Rotarijanske akcione grupe za mir (od aprila 2018. godine)
 • Moderator panel diskusije na temu “Nuklearno pitanje”, Univerzitet u Upsali, maj 2019. godine
 • Panelista na radionici “Od unutrašnjeg ka spoljašnjem miru” tokom Ženevske nedelje mira, Ženeva, novembar 2018. godine
 • Panelista na Nobelovim predavanjima na Univerzitetu u Upsali sa koalicijom IKAN, dobitnicima Nobelove nagrade za mir za 2017. godinu, decembar 2017. godine
 • Dobitnik stipendije Fondacija Konrad Adenauer za izuzetno akademsko postignuće i izvanredno političko delovanje u 2010. i 2011. godini
 • Dobitnik stipendije Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije u i 2012. godini
 • Dobitnik nagrade “Student generacije 2008/2009” za Osnovne akademske studije politikologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, decembar 2012. Godine

Izabrani radovi

Objavljeni članci u naučnim časopisima

 • Gogić, Ognjen. 2016. “Od Erduta ka Dejtonu.” Međunarodna politika 1161(LXVII): 32-49.
 • Gogić, Ognjen. 2013. “Palestina nakon rezolucije 67/19.” Međunarodna politika 1152(LXIV): 91-104.

Akademski radovi

 • Gogić, Ognjen. 2019. “Master rad: Ideologije pobunjeničkih grupa - retorička fasada ili determinanta nasilja.” Univerzitet u Upsalai.
 • Gogić, Ognjen, 2015. “Master rad: Uloga prelazne uprave UN u rešavanju sukoba u Republici Hrvatskoj - mirna reintegracija Istočne Slavonije.” Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Monografije, dokumenti javnih politika

 • Gogić, Ognjen et. al. 2021. “Službena dvojezičnog na Kosovu – temeljni preduslovi i izazovi.” NVO AKTIV.
 • Gogić, Ognjen et. al. 2020. “Godišnji izveštaj o stanju jezičkih prava na Kosovu – Jezička prava u vreme pandemije.” NVO AKTIV.
 • Gogić, Ognjen et. al. 2020. “Jezičke prepreke jednakom pristupu uslugama.” NVO AKTIV.
 • Gogić, Ognjen. 2019. “Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednica na Kosovu” u “Bilten radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.” Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.
 • Gogić, Ognjen. 2019. “Javni konkurs protiv javnog interesa.” Balkanska istraživačka mreža.
 • Gogić, Ognjen et. al. 2019. “Stavovi i percepcije mladih iz Srbije i Hrvatske o nasleđu ratne prošlosti.” Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek.
 • Gogić, Ognjen et. al. 2017. “Stanje bezbednosti mladih u Novom Sadu.” Misija OEBS.
 • Gogić, Ognjen. 2017. “Vodič kroz Poglavlje 19.” Mreža organizacija za decu Srbije.

Ostali tekstovi

 • Gogić, Ognjen. 2021. “Da li je Kurtijev poziv kosovskim Srbima na unutrašnji dijalog nepristojna ponuda?” Nova društvena inicijativa.
 • Gogić, Ognjen. 2020. “Dvojezičnost na Kosovu – više od simbolike, manje od realnosti.” Radio Kim.
 • Gogić, Ognjen. 2020. “Dijalog Beograda i Prištine u senci rivaliteta SAD i EU”. Nova društvena inicijativa.
 • Gogić, Ognjen. 2020. “Svetski dan deteta – zašto nam je važan 20. decembar?”. Mreža organizacija za decu Srbije.
Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: