Милица Карић

davје рођена 1988. године у Крагујевцу. Основне и мастер академске студије завршила је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу на Групи за енглески језик и књижевност и стекла звање мастер филолог англиста. Докторске студије уписала је 2012. године на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, на одсеку за филологију – модул књижевност. Добитник је стипендије Фондације Роберта Андерсона уз чију помоћ je провeла месец дана у Лондону 2019. године у истраживању литературе за израду докторске дисертације у Британској библиотеци, Винер библиотеци за проучавање Холокауста и геноцида и Универзитетском колеџу Лондона. Школске 2021/2022 је у оквиру Центра за студија сећања на Универзитету у Крагујевцу похађала три курса из области књижевности Холокауста и културе сећања и полотика заборава. Тему докторске дисертације Фикционализација Холокауста у романима Јержија Козинског, Џејн Јолен и Д. М. Томаса одбранила је 3. октобра 2022. године.

Милица је учествовала је на више домаћих и међународних научних конференција и скупова у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, Деспотовцу, Рачи, Палама, Загребу.

У оквиру Октобарских свечаности које се одржавају сваке године у Крагујевцу поводом обележавања масовног срељања цивила у Шумарицам 21. октобра 1941. године, Милица је 19. октобра 2022. имала прилику да учествује у јавном часу под називом Политике и културе сећања на коме је представила свој акциони пројекат „Постављање спомен плоче и развој медијацијских пракси везаних за споменик Кристални цвет у спомен-парку Крагујевачки октобар“ који је посвећен ромској деци страдалој у стрељању. 

Познавање језика

 • Српски језик – матерњи
 • Енглески језик –  највиши професионални ниво у свим језичким вештинама
 • Руски језик – средњи ниво (други страни језик на факултету)
 • Италијански језиик – основни ниво
 • Португалски језик – основни ниво
 • Немачки језик – почетни ниво

Радно искуство

 • Стручни сарадник у Музеју жртава геноцида, 1.3.2023.
 • Наставник енглеског језика у Основној школи „Карађорђе“, Рача Крагујевачка,  1.12.2012. – 28.2.2023.

 Списак објављених радова

 1. Милица М. Карић, „Трансформација мита у прози Момчила Настасијевића – Из тамног вилајета: Запис о даровима моје рођаке Марије“, Митолошки зборник, бр. 29, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2013., стр. 623-638.
 2. Милица Карић, „Шумадија - историја и мит: Хроника моје вароши Момчила Настасијевића“, Митолошки зборник, бр. 33, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2014., стр. 697-714.
 3. Милица Карић, „Између цивилизације и дивљине: егзистенцијалистичка потрага за аутентичношћу у драми Узалудни труд Сема Шепарда“, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије, Књ. 2, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2014., стр. 57-65.
 4. Милица Карић, „Питање идентитета у делима Харисон Бергерон Курта Вонегата и Тело Ханифа Курејшија у оквирима постмодернистичке теорије Доне Харавеј Манифест за киборге“, часопис Липар, бр. 54, 2014., стр. 171-183.
 5. Милица М. Карић, „Идеологија и књижевност: Јержи Косински као обојена птица“, ФИЛИДЕ: ФИЛОЛОГИЈЕ vs ИДЕОЛОГИЈЕ, (ур. Драган Бошковић), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2014, стр. 227-236.
 6. Милица Карић, „Разбијање огледала: потрага за истином кроз уметност-вербатим драме Ане Девер Смит и Елиота Вајнбергера“, Савремена проучавања језика и књижевности, година VI / књига 2, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2015, 51-59.
 7. Милица Карић, „Истражни дискурс и откривање истине у драми Мит, пропаганда и пропаст у нацистичкој  Немачкој и савременој Америци Стивена Сјуела“, Језик, књижевност, дискурс, зборник радова, 1. издање, Филозофски факултет, Ниш, 2015, 373-384.
 8. Милица Карић, „Oпшти аспекти преображаја мита у Бајроновом Дон Жуану“, Митолошки зборник, бр. 35, новембар 2015.  
 9. Милица М. Карић, „Мој кутак“ - просторије у којима Холокауст спаја прву и другу генерацију, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са  XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету (25-27. Х 2019), књига II, ТАКО МАЛЕ СТВАРИ: Интимно у књижевности и култури, стр. 181-197.
 10. Милица М. Карић, „Шоа/Холокауст: књижевнокултуролошки одговор“, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са  XV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (30-31. Х 2020), књига II/1, ЈЕВРЕЈИ, стр. 77-93.
 11. Милица М. Карић, „Троп воза као симбол трауме у књижевности Холокауста“, часопис Липар, бр. 76, 2021, стр. 69-93.
 12. Милица М. Карић,  „Данило Киш – писац Холокауста“, Зборник радова Новомученици: полиперспектива 7, Музеј жртава геноцидау припреми.
 13. Милица М. Карић, „Бити Јеврејин Прича Јеврејина луталице Жана Д'Ормесона“, Холокауст, сећање, култура (I), (ур. К. Мелић, М. Нешић Павковић. Д. Бошковић), Филолошко-уметнички факултет, Центар за студије сећања, Крагујевац,  2022, стр. 207-222.
 14. Милица М. Карић, „Ране дечјег страдања највише боле – злочини над децом у другом светском рату и књижевна репрезентација“, ГОДИШЊАК за истраживање геноцида, Музеј жртава геноцида – прихваћено за штампу.

Списак стручних семинара о настави Холокауста

 1. Учити о Холокауту,  Група 484, 25-27 септембар 2015, Крагујевац.
 2. The Holocaust by Bullets, Yahad in Unum, Савез јеврејских општина Србије, Центар за примењену историју, 5. и 6. октобар 2019, Београд.
 3. Вебинар: Корени и последице Холокауста кроз културно-историјску перспективу, Министарство просвете, науке и технолошког развја, Филозофски факултет - Центар за студије јеврејске културе и уметности, 21. и 22. мај 2021.
 4. Међународни вебинар Холокауст као полазна тачка – Дијалог између Албаније, Северне Македоније и Србије, Memorial de la Shoah, Holocaust Memorial Center for the Jews from North Macedonia, Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Claims Conference, 5, 6, 8, 9. јул 2021.
 5. Холокауст као полазна тачка – Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Memorial de la Shoah, Хисторијски музеј Босне и Херцеговине Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уз подршку Claims Conference, Сарајево 11-13. маја 2022.
 6. Међународни семинар о Холокаусту и људским правима, Terraforming Србија, ТОЛИ институт Њујорк, 21-25. 8. 2022, Нови Сад.

 

Image

АДРЕСА:

 • Трг Николе Пашића 11/III
 • Београд 11000 Србија

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

+381 11 339-8883

E-пошта:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

ПРАТИТЕ НАС: