Milica Karić

davje rođena 1988. godine u Kragujevcu. Osnovne i master akademske studije završila je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu na Grupi za engleski jezik i književnost i stekla zvanje master filolog anglista. Doktorske studije upisala je 2012. godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na odseku za filologiju – modul književnost. Dobitnik je stipendije Fondacije Roberta Andersona uz čiju pomoć je provela mesec dana u Londonu 2019. godine u istraživanju literature za izradu doktorske disertacije u Britanskoj biblioteci, Viner biblioteci za proučavanje Holokausta i genocida i Univerzitetskom koledžu Londona. Školske 2021/2022 je u okviru Centra za studija sećanja na Univerzitetu u Kragujevcu pohađala tri kursa iz oblasti književnosti Holokausta i kulture sećanja i polotika zaborava. Temu doktorske disertacije Fikcionalizacija Holokausta u romanima Jeržija Kozinskog, Džejn Jolen i D. M. Tomasa odbranila je 3. oktobra 2022. godine.

Milica je učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i skupova u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Despotovcu, Rači, Palama, Zagrebu.

U okviru Oktobarskih svečanosti koje se održavaju svake godine u Kragujevcu povodom obeležavanja masovnog sreljanja civila u Šumaricam 21. oktobra 1941. godine, Milica je 19. oktobra 2022. imala priliku da učestvuje u javnom času pod nazivom Politike i kulture sećanja na kome je predstavila svoj akcioni projekat „Postavljanje spomen ploče i razvoj medijacijskih praksi vezanih za spomenik Kristalni cvet u spomen-parku Kragujevački oktobar“ koji je posvećen romskoj deci stradaloj u streljanju. 

Poznavanje jezika

 • Srpski jezik – maternji
 • Engleski jezik –  najviši profesionalni nivo u svim jezičkim veštinama
 • Ruski jezik – srednji nivo (drugi strani jezik na fakultetu)
 • Italijanski jeziik – osnovni nivo
 • Portugalski jezik – osnovni nivo
 • Nemački jezik – početni nivo

Radno iskustvo

 • Stručni saradnik u Muzeju žrtava genocida, 1.3.2023.
 • Nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi „Karađorđe“, Rača Kragujevačka,  1.12.2012. – 28.2.2023.

 Spisak objavljenih radova

 1. Milica M. Karić, „Transformacija mita u prozi Momčila Nastasijevića – Iz tamnog vilajeta: Zapis o darovima moje rođake Marije“, Mitološki zbornik, br. 29, Centar za mitološke studije Srbije, Rača, 2013., str. 623-638.
 2. Milica Karić, „Šumadija - istorija i mit: Hronika moje varoši Momčila Nastasijevića“, Mitološki zbornik, br. 33, Centar za mitološke studije Srbije, Rača, 2014., str. 697-714.
 3. Milica Karić, „Između civilizacije i divljine: egzistencijalistička potraga za autentičnošću u drami Uzaludni trud Sema Šeparda“, Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova sa V naučnog skupa mladih filologa Srbije, Knj. 2, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 2014., str. 57-65.
 4. Milica Karić, „Pitanje identiteta u delima Harison Bergeron Kurta Vonegata i Telo Hanifa Kurejšija u okvirima postmodernističke teorije Done Haravej Manifest za kiborge“, časopis Lipar, br. 54, 2014., str. 171-183.
 5. Milica M. Karić, „Ideologija i književnost: Jerži Kosinski kao obojena ptica“, FILIDE: FILOLOGIJE vs IDEOLOGIJE, (ur. Dragan Bošković), Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2014, str. 227-236.
 6. Milica Karić, „Razbijanje ogledala: potraga za istinom kroz umetnost-verbatim drame Ane Dever Smit i Eliota Vajnbergera“, Savremena proučavanja jezika i književnosti, godina VI / knjiga 2, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2015, 51-59.
 7. Milica Karić, „Istražni diskurs i otkrivanje istine u drami Mit, propaganda i propast u nacističkoj  Nemačkoj i savremenoj Americi Stivena Sjuela“, Jezik, književnost, diskurs, zbornik radova, 1. izdanje, Filozofski fakultet, Niš, 2015, 373-384.
 8. Milica Karić, „Opšti aspekti preobražaja mita u Bajronovom Don Žuanu“, Mitološki zbornik, br. 35, novembar 2015.  
 9. Milica M. Karić, „Moj kutak“ - prostorije u kojima Holokaust spaja prvu i drugu generaciju, Srpski jezik, književnost, umetnost, Zbornik radova sa  XIV međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu (25-27. H 2019), knjiga II, TAKO MALE STVARI: Intimno u književnosti i kulturi, str. 181-197.
 10. Milica M. Karić, „Šoa/Holokaust: književnokulturološki odgovor“, Srpski jezik, književnost, umetnost, Zbornik radova sa  XV međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (30-31. H 2020), knjiga II/1, JEVREJI, str. 77-93.
 11. Milica M. Karić, „Trop voza kao simbol traume u književnosti Holokausta“, časopis Lipar, br. 76, 2021, str. 69-93.
 12. Milica M. Karić,  „Danilo Kiš – pisac Holokausta“, Zbornik radova Novomučenici: poliperspektiva 7, Muzej žrtava genocidau pripremi.
 13. Milica M. Karić, „Biti Jevrejin Priča Jevrejina lutalice Žana D'Ormesona“, Holokaust, sećanje, kultura (I), (ur. K. Melić, M. Nešić Pavković. D. Bošković), Filološko-umetnički fakultet, Centar za studije sećanja, Kragujevac,  2022, str. 207-222.
 14. Milica M. Karić, „Rane dečjeg stradanja najviše bole – zločini nad decom u drugom svetskom ratu i književna reprezentacija“, GODIŠNjAK za istraživanje genocida, Muzej žrtava genocida – prihvaćeno za štampu.

Spisak stručnih seminara o nastavi Holokausta

 1. Učiti o Holokautu,  Grupa 484, 25-27 septembar 2015, Kragujevac.
 2. The Holocaust by Bullets, Yahad in Unum, Savez jevrejskih opština Srbije, Centar za primenjenu istoriju, 5. i 6. oktobar 2019, Beograd.
 3. Vebinar: Koreni i posledice Holokausta kroz kulturno-istorijsku perspektivu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvja, Filozofski fakultet - Centar za studije jevrejske kulture i umetnosti, 21. i 22. maj 2021.
 4. Međunarodni vebinar Holokaust kao polazna tačka – Dijalog između Albanije, Severne Makedonije i Srbije, Memorial de la Shoah, Holocaust Memorial Center for the Jews from North Macedonia, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku Claims Conference, 5, 6, 8, 9. jul 2021.
 5. Holokaust kao polazna tačka – Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Memorial de la Shoah, Historijski muzej Bosne i Hercegovine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije uz podršku Claims Conference, Sarajevo 11-13. maja 2022.
 6. Međunarodni seminar o Holokaustu i ljudskim pravima, Terraforming Srbija, TOLI institut Njujork, 21-25. 8. 2022, Novi Sad.

 

Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: