Соња Колувија

Sonja K 00001 c25fdЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме : Соња Колувија
Датум и место рођења : 15.11.1981. Книн Хрватска

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 • Мегатренд Универзитет Београд Факултет за менаџмент
 • Смер : финансијски, банкарски и берзански менаџмент. Стечено високо образовање : дипломирани економиста.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО Музеј жртава геноцида

Дипломорани економиста од 01.01.2018. до 08.06.2021. када се променом систематизације премешта на радно место финасијско – рачуноводствени аналитичар. Рад на свим пословима у области рачуноводства музеја. Праћење и учествовање у формирању годишњих, кварталних и месечних планова, програма и извештаја неопходних у раду музеја ( у складу са Законом о буџетском систему, и др. Законима који регулишу области рада ). Отварање и евидентирање промена на евиденционим рачунима у ИСИБ-у, свакодневни унос преузетих обавеза и плаћања, месечно и дневно праћење извршења расхода и планова у ИСИБ-у.

Биласнирање и књижење помоћних књига и усаглашавање са главном књигом, обједињавање, консолидација, израда и достављање кварталних, годишњих финансијских извештаја и завршног рачуна Управи за Трезор. Израда и достављање програмских, финансијских и свих других неопходних извештаја надлежном Министарству културе и информисања и Министарству финансија. Рад на обрачуну и исплати по основу зарада запослених лица, накнада лицима ангажованим по уговорима ван радног односа, планирање, развијање и унапређење процедура у делокругу рада.

 • СЗР „Дебос“ Београд
 • Администратор. Административни послови праћење и израда фактура, пореских прописа и извршење пореских решења. 2011.-2018.година.
 • “Delahaize” Србија
 • Касир ИИ у МПО. 2015.-2018.година.
 • Културни Центар Зрењанин
 • Приправник менаџер продаје. У оквиру тима рад на унапређењу и разради количине и канала дистрибуције издања и програма Културног центра. 2007.година.

ПОСЕБНА ЗНАЊА

Комплетан MS Office, добро знање eнглеског језика.

Image

АДРЕСА:

 • Трг Николе Пашића 11/III
 • Београд 11000 Србија

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

+381 11 339-8883

E-пошта:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

ПРАТИТЕ НАС: