Sonja Koluvija

Sonja K 00001 c25fdLIČNI PODACI

Ime i prezime : Sonja Koluvija
Datum i mesto rođenja : 15.11.1981. Knin Hrvatska

 

 

OBRAZOVANjE

 • Megatrend Univerzitet Beograd Fakultet za menadžment
 • Smer : finansijski, bankarski i berzanski menadžment. Stečeno visoko obrazovanje : diplomirani ekonomista.

PROFESIONALNO ISKUSTVO Muzej žrtava genocida

Diplomorani ekonomista od 01.01.2018. do 08.06.2021. kada se promenom sistematizacije premešta na radno mesto finasijsko – računovodstveni analitičar. Rad na svim poslovima u oblasti računovodstva muzeja. Praćenje i učestvovanje u formiranju godišnjih, kvartalnih i mesečnih planova, programa i izveštaja neophodnih u radu muzeja ( u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, i dr. Zakonima koji regulišu oblasti rada ). Otvaranje i evidentiranje promena na evidencionim računima u ISIB-u, svakodnevni unos preuzetih obaveza i plaćanja, mesečno i dnevno praćenje izvršenja rashoda i planova u ISIB-u.

Bilasniranje i knjiženje pomoćnih knjiga i usaglašavanje sa glavnom knjigom, objedinjavanje, konsolidacija, izrada i dostavljanje kvartalnih, godišnjih finansijskih izveštaja i završnog računa Upravi za Trezor. Izrada i dostavljanje programskih, finansijskih i svih drugih neophodnih izveštaja nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja i Ministarstvu finansija. Rad na obračunu i isplati po osnovu zarada zaposlenih lica, naknada licima angažovanim po ugovorima van radnog odnosa, planiranje, razvijanje i unapređenje procedura u delokrugu rada.

 • SZR „Debos“ Beograd
 • Administrator. Administrativni poslovi praćenje i izrada faktura, poreskih propisa i izvršenje poreskih rešenja. 2011.-2018.godina.
 • “Delahaize” Srbija
 • Kasir II u MPO. 2015.-2018.godina.
 • Kulturni Centar Zrenjanin
 • Pripravnik menadžer prodaje. U okviru tima rad na unapređenju i razradi količine i kanala distribucije izdanja i programa Kulturnog centra. 2007.godina.

POSEBNA ZNANjA

Kompletan MS Office, dobro znanje engleskog jezika.

Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: