INFO ZA KORISNIKE

Muzej radi sa korisnicima svakim radnim danom od 8 i 30 do 16 i 30 časova.

Istraživači i korisnici bibliotečkog fonda Muzeja žrtava genocida su u obavezi da blagovremeno, a najmanje jedan dan ranije, najave svoj dolazak u Muzej i iskažu interesovanje za konkretnu građu kako bi im ona blagovremeno bila stavljena na raspolaganje.

Za bibliotečki fond potrebno je obratiti se višem knjižničaru g-đi Gordani Šeatović na:

  • gordana.seatovic@muzejgenocida.rs.

Za arhivsku i muzejsku građu potrebno je obratiti se višem kustosu g-đi Jasmini Tutunović-Trifunov na:

  • jasmina.tutunovic@muzejgenocida.rs.
Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: