Knjige 2016. godina

izdanja-2016-002.jpg

Zločini Crne legije 1942 – 1943. godine u Istočnoj Bosni

zbornik radova, Srebrenica – Beograd 2016. Saizdavaštvo sa JU „Rimski municipium“ iz Skelana

izdanja-2016-003.jpg

Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije

Zbornik radova sa Treće međunarodne konferencije,Beograd 2016. Saizdavaštvo sa Fakultetom za poslovne studije i pravo, Fakultetom za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu

izdanja-2016-004.jpg

Radovan Pilipović, Oreoli i senke – rasprave iz istorije Srpske Pravoslavne Crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 – 1945. godine.

Beograd 2016. Saizdavaštvo sa Arhivom Srpske Pravoslavne Crkve iz Beograda

izdanja-2016-008.jpg

Bojan Stojnić, Radovan Pilipović, Veljko Đurić Mišina, Svjedočenja o zatiranju

Prilozi za istoriju stradanja Srba Eparhije banjalučke 1941. godine, Beograd 2016.Saizdavaštvo sa Arhivom Republike Srpske iz Banja Luke i Arhivom Srpske Pravoslavne Crkve iz Beograda

izdanja-2016-005.jpg

Slobodan Zurovac, Crna Lora

Beograd 2016, saizdavaštvo sa Ilijom Zurovcem

izdanja-2016-006.jpg

1945, kraj ili novi početak?

tematski zbornik radova, Beograd 2016, saizdavaštvo sa Institutom za noviju istoriju Srbije iz Beograda

izdanja-2016-007.jpg

Franjo Fabijanec, Žrtve sela Bežanije u svetskim ratovima

Beograd 2016. Saizdavaštvo sa Udruženjem građana „Stara Bežanija“

Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • office@muzejgenocida.rs