Stručni časopisi i zbornici

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2014. godina

Beograd 2014.

izdanja-2014-005.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2015. godina

Beograd 2015.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2015.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2016. godina

Beograd 2016.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2016.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2017. godina

Beograd 2017.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2017.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2018. godina

Beograd 2018.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2018.jpg

Novomučenici: Poliperspektiva I 2019. godina

Zbornik radova - Beograd 2019.

novomucenici-poliperspektiva-i-2019-i.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida - II 2019. godina

Beograd 2019.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2019-i.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2019. godina - II

Beograd 2019.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2019-ii.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2020. godina - I

Зборник радова - Београд 2020.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2020-i.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2020. godina - II

Beograd 2020.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2020-ii.jpg

Godišnjak Muzeja žrtava genocida 2021. godina - I

Beograd 2021.

godisnjak-muzeja-zrtva-genocida-2021-i.jpg

Novomučenici: Poliperspektiva V / 2021. godina

Zbornik radova - Beograd 2021.

novomucenici-poliperspektiva-v-2021.jpg
Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • office@muzejgenocida.rs