Bojan Arbutina

Bojan Arbutina 00002 135a4Bojan Arbutina rođen je 18. februara 1993. godine u Glini, Republika Hrvatska. Diplomirao je 29. septembra 2015. godine na katedri za Istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu, odbranivši diplomski rad „Intelektualci u logoru Banjica: slučaj dr Mihaila Đurića i dr Đorđa Tasića“. Master rad „Kordun u sporazumu Cvetković – Maček 1939 – 1941“ odbranio je 27. septembra 2016. godine. Doktorske studije upisuje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u oktobru 2017. godine u okviru kojih se posvetio istraživanju kulture sećanja na žrtve Drugog svetskog rata u Sremu. Od aprila 2018. godine učestvuje u radu Muzeja žrtava genocida u svojstvu stručnog saradnika na projektima „Zločini na teritoriji bivše Jugoslavije u 20. i 21. veku“ i „Enciklopedija genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“. Od septembra 2021. godine zaposlen je u Muzeju žrtava genocida na poziciji kustosa-istoričara u grupi za programe iz oblasti kulture, prosvete, umetnosti i izdavaštva.

 

Obrazovanje

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Doktorand, doktorske studije iz oblasti istorije

Naziv doktorske disertacije u izradi:

„Kultura sećanja na žrtve Drugog svetskog rata u Sremu 1945-1989“

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Master istoričar, prosečna ocena: 10/10 (2015-2016)

Master teza: „Kordun u sporazumu Cvetković – Maček 1939 – 1941“

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Diplomirani istoričar, prosečna ocena: 9,10/10 (2011-2015)

Diplomski rad: „Intelektualci u logoru Banjica: slučaj dr Mihaila Ilića i dr Đorđa Tasića“

Radno iskustvo

1) Kustos u Muzeju žrtava genocida (od 1. septembra 2021.)

2) Stručni saradnik Muzeja žrtava genocida na projektima „Zločini na teritoriji bivše Jugoslavije u 20. i 21. veku“ i „Enciklopedija genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“ (april 2018. – 1. septembar 2021.)

3) Nastavnik istorije u obrazovnom sistemu „Ruđer Bošković“ (septembar 2015 – jul 2016)

Bibliografija

Stručni radovi

· (1) Bojan Arbutina, „Stradanje stanovništva Crkvenog Boka, Strmena i Ivanjskog Boka tokom Drugog svetskog rata“, Godišnjak za istraživanje genocida 8, Beograd 2016, 73 – 86.

· (2) Bojan Arbutina, „Prilog istoriji stradanja Srba u Lici 1941“, Godišnjak za istraživanje genocida 9, Beograd 2017, 41 – 53.

· (3) Bojan Arbutina, „Zločini u Sremskoj Mitrovici u vreme akcije Viktora Tomića 1942. godine“, Godišnjak za istraživanje genocida 10, Beograd 2018, 67 – 82.

· (4) Bojan Arbutina, „Dnevna štampa i sećanje na žrtve Drugog svetskog rata: primer dnevnog lista „Slobodna Vojvodina“ 1945 – 1952“, Godišnjak za istraživanje genocida 11/2, Beograd 2019, 515 – 530.

· (5) Bojan Arbutina, „Funkcija spomen – groblja u socijalističkoj Jugoslaviji: primer spomen – groblja u Sremskoj Mitrovici“, Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije, Beograd 2020, 69 – 80.

· (6) Bojan Arbutina, „Drugi svetski rat u dnevnoj štampi socijalističke Jugoslavije: primer dnevnog lista Dnevnik 1953 – 1980. godine“, Godišnjak za istraživanje genocida 12/1, Beograd 2020, 193 – 206.

· (7) Bojan Arbutina; „Podrinjski hroničar – Pero Đukanović u vihoru Drugog svetskog rata“, Godišnjak za istraživanje genocida 12/2, Beograd 2020, 365 – 374.

· (8) Bojan Arbutina, „Sremačke proslave Julskih svečanosti 1945 – 1989“, Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji, Arhiv Vojvodine, Etnografski institut SANU, Beograd 2021, 249 – 269.

Dokumentarni filmovi i emisije

· (9) Dokumentarna TV emisija „Srpska istorijska čitanka“

 • Autori: Sava Samardžić i Nemanja Dević
 • Produkcija: Televizija Hram
 • Način učešća: gostujući stručnjak
 • Godina: 2016 – 2018.

· (10) Dokumentarna TV emisija „Srpski stradalnici“

 • Autor: Bojan Arbutina
 • Produkcija: Televizija Hram
 • Način učešća: scenarista i narator
 • Godina: 2017.

· (11) Dokumentarno-igrani film „Srbija veća od straha: predavanje o tišini profesora Pavlovića“

 • Režiser: Ivica Vidanović
 • Scenario: Božidar Knežević
 • Produkcija: Muzej žrtava genocida u saradnji sa BOKEH.BG & Cinnamon Films
 • Način učešća: stručni konsultant
 • Godina: 2021.

· (12) Dokumentarna TV emisija „Crkva u plamenu“

 • Autor: Sava Samardžić
 • Produkcija: televizija Hram
 • Način učešća: gostujući stručnjak
 • Godina: 2021.
Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: