Nataša Stanković

natasa stankovic 001a 8b34aNataša Stanković rođena je 14.avgusta 1992.godine u Senti. U toku srednjoškolskog obrazovanja, išla je na takmičenja iz istorije i završila kurs bibliotekarske sekcije. Diplomirala je na osnovnim akademskim studijama na  Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i stekla je zvanje – diplomirani politikolog. Tokom studija bila je stipendista opštine Čoka, kao i organizator nekoliko studentskih tribina i konferencija. Trenutno pohađa master akademske studije  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na javno-pravnom modulu; pod-modul : ustavno-pravni. Nakon toga, upisuje i završava Osnovni program diplomatsko-konzularne obuke na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova sa prosečnom ocenom (8,50). Uspešno je završila kurs „Retorika-javni nastup“ koji je pohađala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i koji je okončala sa ocenom 10. Autor je nekoliko istorijsko-politikoloških članaka objavljenih u Srpskom kulturnom klubu „Slobodan Jovanović“ iz Novog Sada. Govori engleski jezik, a služi se španskim jezikom.

RADNO ISKUSTVO

 • 2012-2015. godine volontirala je u Fondaciji princeze Katarine čija je zadatak dodela stipendija najboljim studentima, unapređivanja komunikacije između studenata i stručnjaka iz drugih zemalja, takođe bila je uključena i u aktivnost oko doniranja medicinske opreme bolnicama i pomoć izbeglicama
 • 2012-2015. godine volontirala je u Fondaciji prestolonaslenika Aleksandra koja za cilj ima povezivanje mladih sa poslovnom zajednicom u svetu i povezivanje obrazovnih institucija Srbije sa renomiranim međunarodnim institucijama
 • 2012-2015. godine bila je član Udruženja Kraljevina Srbija i obavljala funkciju potpredsednika Omladine Kraljevine Srbije, kao i funkciju predsednika Foruma žena
 • 2015-2018. godine bila je član Saveta Centra za međunarodnu javnu politiku – organizacije koja kao civilni sektor ima zadatak da podstiče i unapređuje međunarodnu saradnju u svim oblastima društva
 • 2016-2020. godine bila je zaposlena u Vladi Republike Srbije – Kancelarija za Kosovo i Metohiju, gde je bila raspoređena u Sektoru za povratak, ljudska prava i socijalna pitanja, zatim je bila raspoređena u Sektoru za podršku privredi, poljoprivredi i ruralnom razvoju, gde je bila angažovana na raznim poslovima i projektima
 • 2020- januar 2022 godine. – bila je angažovana u Sekretarijatu Pravosudne akademije na mestu savetnika za odnose sa javnošću i komunikacije gde obavlja poslove protokola i saradnju sa medijima.
 • Od februara 2022.godine nalazi se na poziciji koordinatora za međumuzejsku i međunarodnu saradnju u Muzeju žrtava genocida.
Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: