Stefan Radojković

Stefan Radojkovic 2021 02863

Stefan Radojkovic 2021 02863

Kustos Muzeja žrtava genocida i

sekretar Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve

Trg Nikole Pašića 11/III, Beograd, Republika Srbija

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Biografija

Stefan Radojković (1984) diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za istoriju (2009). Poslediplomske studije nastavio je na Fakultetu političkih nauka (BU) gde je stekao zvanje mastera politikologa za međunarodne poslove 2014. godine odbranivši master rad “Dugotrajni društveni sukobi – Kosovo i Metohija od 1980. do 2008. godine”. Iste godine, u novembru, upisao je doktorske akademske studije, program: Međunarodne i evropske studije FPN-a. Odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda 2017. godine imenovan je za sekretara Odbora za Jasenovac SAS SPC. Učestvuje od 2018. godine, kao stručni saradnik Muzeja žrtava genocida u Beogradu, na projektima „Zločini na teritoriji bivše Jugoslavije u 20. i 21. veku“ i „Enciklopedija genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“. Od oktobra 2021. godine zaposlen je u Muzeju žrtava genocida na poziciji kustosa-istoričara. Takođe, višegodišnji je dopisnik i komentator novinskih časopisa i elektronskih medija poput „Pravoslavlje“, „Jerusalem Post“, „TV Hram“, „Talas.rs“, Radio „Svetigora“, „Blic“ i „Nedeljnik“.

Obrazovanje

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Doktorand, doktorske međunarodne i evropske studije (2014 - )

Predlog teme doktorske disertacije usvojen od strane Univerziteta u Beogradu na sednici Veća naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka održanoj 7. maja 2020. godine. Naziv doktorske disertacije u izradi:

„Prakse otpora i saradnje Srba na Kosovu i Metohiji u odnosu na misiju Ujedinjenih nacija od 1999. do 2008. godine“

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Master politikolog za međunarodne poslove, prosečna ocena: 9,62/10 (2012 – 2014)

Master teza: Dugotrajni društveni sukobi – Kosovo i Metohija od 1980. do 2008. godine

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Diplomirani istoričar, prosečna ocena: 9,35/10 (2003 – 2009)

Diplomski rad: Foklandski rat u beogradskoj štampi

Radno iskustvo

1) Stručni saradnik Muzeja žrtava genocida na projektima „Enciklopedija genocida u nezavisnoj Državi Hrvatskoj“ i „Zločini na teritoriji bivše Jugoslavije u 20. i 21. veku“ (jul 2018. - 1. oktobar 2021.)

- Izrada naučnih radova i prikaza knjiga relevantnih za potrebe projekata;

- Prevođenje publikacija Muzeja žrtava genocida i njihovih sažetaka sa srpskog na engleski jezik;

- Priređivanje zbornika radova sa naučnih simposiona „Novomučenici: Poliperspektiva“ organizovanih u saradnji sa Odbor za Jasenovac SAS SPC;

- Prikupljanje arhivske građe, novinskih članaka i izjava svedoka za potrebe čuvanja, digitalizacije i objavljivanja u okviru publikacija Muzeja žrtava genocida;

Za više informacija videti preko: https://www.muzejgenocida.rs/

2) Sekretar Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve (april 2017. - danas)

- Sekretar predsednika Odbora za Jasenovac Nj. P. Episkopa Pakračko-slavonskog g. Jovana;

- Administrativna zaduženja u okviru obrazovnih programa Odbora za Jasenovac;

- Logistička podrška u okviru međunarodnih naučno-istraživačkih programa Odbora za Jasenovac;

Za više informacija videti preko: http://www.jasenovac-info.com

3) Asistent medijskog analitičara u okviru misije OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (mart 2017. – april 2017.)

- Monitoring i procena medijskog izveštavanja o kampanji za predsedničke izbore 2017. godine;

-Analiza medijskog sadržaja;

- Prevođenje medijskog sadržaja i legislature sa srpskog na engleski jezik;

Za više informacija videti preko: http://www.osce.org/odihr

4) Monitoring medija u okviru misije OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (mart 2016. – april 2016.)

- Monitoring i procena medijskog izveštavanja o kampanji za vanredne parlamentarne izbore 2016. godine;

- Unos podataka dobijenih monitoringom medijskog izveštavanja i sadržaja;

Za više informacija videti preko: http://www.osce.org/odihr

5) Koordinator projekta „Ledena tišina govori“ Kulturnog centra Novog Sada (oktobar 2014. – januar 2015. godine)

- Autor izložbe „Pravednici među narodima: Novi Sad“;

- Moderator panel diskusije „Pravednici među narodima: Srbija“;

- Uvodna izlaganja za sve radionice projekta „Ledena tišina govori“;

Za više informacija videti preko: http://ledena-tisina.kcns.org.rs/

6) Lokalni savetnik inostranih studenata SIT Study Abroad programa u vezi studija mira i rešavanja sukoba na Balkanu (novembar 2014. – decembar 2014.)

- Upoznavanje studenata sa relevantnom literaturom u okviru njihovih istraživačkih projekata;

- Recenziranje i ocenjivanje njihovih predloga istraživačkih projekata i konačne verzije akademskog rada pisanog na osnovu istraživanja;

Za više informacija videti: http://www.studyabroad.sit.edu/programs/

7) Nastavnik istorije u Srednjoj stručno školi za mašinstvo i umetničke zanate „Tehnoart Beograd“ (decembar 2012. – avgust 2018.)

- Nastavnik istorije 1. i 2. godine srednje stručne škole;

Za više informacija videti: http://www.tehnoart.rs/

8) Nastavnik istorije u Osnovnoj školi „Ćirilo i Metodije“ (septembar 2010. – avgust 2011.)

- Nastavnik istorije od 5. do 8. razreda osnovne škole;

Za više informacija videti: www.oscirilo.edu.rs/

Istraživački projekti

1) Istraživač u okviru istraživačkog projekta dr Tornike Metrevelija (Tornike Metreveli), University of St. Gallen (februar 2021. – decembar 2022.)

- Istraživački projekat „Coronavirus: A New Test(ament) of Orthodox Christianity“;

- Izrada intervjua sa vernicima Srpske pravoslavne crkve u Republici Srbiji (uključujući i vernike na Kosovu i Metohiji) i Crnoj Gori;

- Analiza teoloških i naučnih članaka u vezi ponašanja vernika tokom pandemije korona virusa;

- Izrada naučnih radova i članaka za potrebe Zbornika radova i internet platforme istraživačkog projekta;

- Prevod sa engleskog na srpski jezik i priređivanje on-line ankete za potrebe istraživačkog projekta;

2) Istraživač u okviru postdoktorskog istraživačkog projekta dr Vanija Petine (Vanni Pettina), El Colegio de Mexico (jul 2016. – februar 2017.)

- Istraživački projekat „Multilateralni i bilateralni odnosi SFRJ i Meksiko 1958 – 1976“;

- Rad u Arhivu Jugoslavije i Arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije;

- Digitalizacija i prevod odabranih dokumenata iz arhiva sa srpskog na engleski jezik;

3) Istraživač u okviru doktorskog istraživačkog projetka mr Tornike Metrevelija (Tornike Metreveli), University of Bern (jun 2014. godine)

- Istraživački projekat „Sekularizam u Srbiji 1991 – 2012“;

- Organizacija i intervjuisanje predstavnika SPC-a, državnih , visokoobrazovnih i naučno-istraživačkih institucija, nevladinih organizacija;

- Prevođenje i izrada transkripata izvedenih intervjua sa srpskog na engleski jezik;

4) Istraživač u okviru istraživačkog projekta Fakulteta političkih nauka, Fakultetska razmena između Beograda i Prištine (novembar 2013. – mart 2014. godine)

- Istraživanje etničke distance između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji;

- Izvođenje intervjua i anketa u opštinama Gračanica i Kosovska Mitrovica;

Za više informacija videti: http://www.yihr.rs/bhs/perspektive-multietnickog-drustva-na-kosovu/

Konferencije

1) Sedma naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu, Beograd (januar 2020);

- Rad „Bergholcova studija o nasilju u oblasti Kulen-Vakufa: nedostaci i prednosti srpske istoriografije“;

2) Konferencija Novomučenici: Poliperspektiva V, Odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i Muzej žrtava genocida, Zagreb (septembar 2019);

- Rad „'Nasilje kao generativna sila' Maksa Bergholca: prikaz knjige“;

3) Međunarodna konferencija Holocaust Education: Time, Place and Relevance, Svetski centar za sećanje na Holokaust – Jad Vašem, Jerusalim, (jul 2018)

- Članak „Aleksandar Zograf’s ‘The Letters of Hilda Deitch’“, za više informacija videti preko: https://www.jpost.com/Opinion/Aleksandar-Zografs-The-Letters-of-Hilda-Deitch-567749?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

4) Konferencija Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za studije mira (CSM), Beograd (novembar 2015)

- Rad „Upotreba istoriografije Holokausta u interpretacijama uzroka ratova za jugoslovensko nasleđe – 'Tajni rat Srbije' Filipa J. Koena“;

5) Konferencija Religija, Odgovornost, Pomirenje i Tranziciona pravda, Centar za istraživanja religije, politike i društva (CIRPD), Osijek (jun 2014)

- Rad „Rešavanje sukoba i religija – TRANSCEND pristup i transcedencija“;

6) Konferencija Zapadni Balkan posle proširenja iz 2013. godine – bekstvo iz limba?, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), Kopaonik (novembar 2013. godine)

  • Rad „Briselski sporazum – kraj dugotrajnog srpsko-albanskog sukoba na Kosovu i Metohiji?“;

Objavljeni akademski naučni radovi i prikazi, priređeni zbornici radova

Akademski naučni radovi

1) Radojković, Stefan, „Izvori o stradanju Srba za vreme UN misije na Kosovu i Metohiji: nedeljni list 'Novo Jedinstvo' (1999-2000)“, Godišnjak za istraživanje genocida, Sv. 13, br. 1, str. 121–145;

2) Radojković, Stefan, „Uvezani genocidi i njihovo razumevanje: Razgovor s prof. dr Aleksanderom Korbom“, Godišnjak za istraživanje genocida, Sv. 12, br. 1, str. 255–279;

3) Radojković, Stefan, „Analiza udžbenika istorije u svetlu istorijskih činjenica: Kosovo i Metohija tokom Drugog svetskog rata (1941-1945)“, Godišnjak za istraživanje genocida, Sv. 11, br. 2, str. 479–513;

4) Radojković, Stefan, „Upotreba istoriografije Holokausta u interpretacijama uzroka ratova za jugoslovensko nasleđe – 'Tajni rat Srbije' Filipa J. Koena“, u Goran Tepšić, Radmila Nakarada i Nemanja Džuverović (ur.), Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga, Fakultet političkih nauka – Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2016, str. 78–109;

5) Radojković, Stefan, „Nedržavni akteri i praksa zagovaranja nezavisnosti – slučaj Kosova od 1999. do 2008. godine“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 10, br. 15, str. 135–161;

6) Radojković, Stefan, i Kraljik, Dalibor, „Rešavanje sukoba i religija – TRANSCEND pristup i transcedencija“, u Nikola Knežević, Blagoje Pantelić i Srđan Sremac (ur.), Religija, odgovornost i tranziciona pravda, Centar za istraživanja religije, politike i društva (CIRPD) i Hrišćanski kulturni centar (HKC), Novi Sad i Beograd, 2014, str. 77–99.

Zbornici radova

1) (Ćulibrk), Jovan, i Radojković, Stefan (ur.), Zbornik radova. Novomučenici: Poliperspektiva V, Muzej žrtava genocida i Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 2021.

Prikazi

1) „Violence as a Generative Force. Identity, Nationalism and Memory in Balkan Community“, Journal of Regional Security, Vol. 15, No. 1, str. 1–4;

2) „Međunarodni kulturni odnosi: istorija i kontekst“, Sintezis, Sv. 6, br. 1, str. 145–147;

3) „Pakao: Svet u ratu 1939-1945, vol. I-II“, Vojno-istorijski glasnik, Sv. 1, 2014, str. 292–295;

4) „Evropa dugog 20. veka – slučaj Jugoslavije“, Zbornik Matice srpske za istoriju, Sv. 87, br. 1, str. 156–158;

5) „Egzorcizam Hitlera ili okupacija i denacifikacija Nemačke“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Sv. 7, br. 9, str. 240–242.

Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: