Страхиња Ђорђевић

Strahinja Djordjevic 01 3bc58Strahinja Đorđević rođen je u Srbiji, u gradu Prištini, AP Kosovo i Metohijo. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Lazarevcu. Godine 2015. diplomirao je na osnovnim akademskim studijama na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, iz oblasti konzervacije i restauracije zidnih slika. Godine 2016. završio je master akademske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, na Fakultetu primenjenih umetnosti, na studijskom programu ,,Zidno slikarstvo".

Stručni ispit, propisan za rad u oblasti zaštite kulturnih dobara, po programu za slikare-konzervatore, položio je 2018. godine  u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a onaj za kustose 2023. godine u Narodnom muzeju Srbije.

Od 2012. godine angažovan je kroz stručni rad u institucijama koje se bave očuvanjem i zaštitom kulturne baštine, na projektima zaštite nepokretnih kulturnih dobara. Priliku za aktivno učestvovanje u očuvanju nasleđa stiče prvenstveno kroz akademski program i ujedno kao saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, na projektu konzervacije i restauracije zidnog slikarstva crkve Uspenja Presvete Bogorodice manastira Gračanice. Učestvujući u projektima zaštite zidnog slikarstva nepokretnih kulturnih dobara pod zaštitom Uneskoa, poput Gračanice, crkve Svetog Spasa manastira Žiče, Visokih Dečana, Bogorodičine crkve u Studenici, zatim manastira Banjske, crkve svetog Nikole u Prištini, crkve Ružice u okviru kompleksa Beogradske tvrđave, manastira Zaove, rumunske pravoslavne crkve svetog Đorđa u Uzdinu, stiče dragoceno iskustvo u oblasti očuvanja i zaštite srednjevekovnog zidnog slikarstva.

Njegovi napori usmereni su na sticanje znanja iz oblasti zaštite kulturnih dobara kako bi stečenim obrazovanjem i iskustvom doprineo da se preobilno bogatstvo kulturnog nasleđa Srbije adekvatno očuva i ostavi u nasledstvo potonjim generacijama kao svedočanstvo i svetionik koji će Srbiju uvek stavljati na zasluženo mesto civilizacijskih tekovina.

 Projekti u kojima je učestvovao

 • godina: Konzervacija ikona na drvenom nosiocu, ikonostas manastira Kaone,
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva južnog zida, crkva Ružica, Beogradska tvrđava, Beograd
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva naosa, severnog, zapadnog i južnog zida, manastir Zaova
 • 2013-2015 godina: Konzervacija i restauracija ikona na drvenom nosiocu, ikonostas manastira Savinac
 • godina: Konzervacija i restauracija ikona na platnu, zbirka crkve Ružice, Beogradska tvrđava, Beograd
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Bogorodičinog Uspenja, egzonarteks, manastir Gračanica
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Svetog Nikole, Belegiš
 • godina: Konzervacija ikonostasa i ikonostasnih pregrada, slikarstvo Stevana Todorovića, crkva Svetog Nikole, Belegiš
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Svetog Nikole u Prištini
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog sliarstva crkve Hristovog Preobraženja, manastira Žiča
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Bogorodičinog Uspenja, južni zid, pevnica, manastir Gračanica
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Svetog Grigorija Bogoslova, crkva nedaleko od Gračanice
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Bogorodičinog Uspenja, severni zid, severni paraklis, kupola i potkupolni prostor, manastir Gračanica
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Silaska Svetog Duha na apostole, rumunska crkva, Seleuš
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Svetog Georgija, rumunska crkva, Uzdin
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Svetog Nikole, Štrpce
 • godina: Konzervacija i restauracija zidne dekoracije i pozlate, Narodni muzej Srbije, Beograd
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Bogorodičinog Uspenja, oltarski prostor, manastir Gračanica
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva crkve Svetog Georgija, rumunska crkva, Uzdin
 • godina: Konzervacija i restauracija slike na drvenom nosiocu, rad Konstantina Danila, privatna kolekcija
 • godina: Preventivna konzervacija i restauracija pronađenih fragmenata zidnog slikarstva, crkve Svetog arhiđakona Stefana, manastir Banjska
 • godina: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva Bogorodičine crkve, manastir Studenica,
 • godina: Konzervacija i restauracija rumunske pravoslavne crkve Vaznesenja Gospodnjeg, Grebenac
 • septembar 2021 - septembar godine: stručni saradnik u Muzeju žrtava genocida
 • septembar 2022. godine: kustos-pripravnik u Muzeju žrtava genocida

Naučni i stručni skupovi

 • Međunarodna naučna konferencija ,,Kulturno nasleđe – graditeljsko nasleđe i urbanizam'' (Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd, Srbija, oktobar 2021.)

 Stručni radovi

 • Strahinja Đorđević, "Martirija srpskog naroda u drugom svetskom ratu- kult i ikona", Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd 2022.
Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: